Szerkesztők

Mezei Balázs Mihály (vezető szerkesztő): a Budapesti Corvinus Egyetem professzora, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Szent István Tudományos Akadémia tagja, az Európai Tudományos Akadémia kandidátusa, a Magyar Vallástudományi Társaság elnöke. Doktori disszertációját Edmund Husserlről írta Barry Smith és Josef Seifert vezetésével (University of Buffalo; International Academy of Philosophy). A világ számos egyetemén volt kutató és vendégprofesszor (Hebrew University, Jerusalem, Loyola University, Maryland, University of Notre Dame, Georgetown University, Catholic University of Leuven, Pontifical University, Santiago, Chile, State Pedagogical University, Jereván, Örményország, Cardinal Wyszinsky University, Varsó stb.)

Tudományos területei a kontinentális filozófia, vallásfilozófia, etika, politikai elméletek, irodalomelmélet.

Néhány munkája: Brentano: An Essay on the History of Philosophy (1998); A lélek és a másik: Jan Patocka és a fenomenológia (1998); Vallásbölcselet. A vallás valósága, I-II (2005); Mai vallásfilozófia (2010); Religion and Revelation after Auschwitz (2013); Radical Revelation: A Philosophical Approach (2017). The Oxford Handbook of Divine Revelation (szerző és főszerkesztő, 2021).

 

Czakó István (felelős szerkesztő):

Habilitált egyetemi docens, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Filozófia Tanszékének oktatója. A római Pápai Gergely Egyetemen (Pontificia Università Gregoriana) filozófiából elnyert szaklicenciátust (1993) követően a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Karán folytatott posztgraduális tanulmányokat, ahol előbb teológiai licenciátust (1996), majd doktori fokozatot (PhD) szerzett (1998). A habilitált doktori címet a Szegedi Tudományegyetemen nyerte el filozófiatudományból (2011). 2023-tól a szlovák Filozofia c. q1 besorolású akadémiai folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Kutatási területei a vallásfilozófia és a XIX-XX. századi kontinentális filozófia, kiemelten a német idealizmus, egyes poszthegeliánus irányzatok és az exisztenciafilozófia: oktatási és publikációs tevékenysége is elsődlegesen ezekhez kötődik.

Monográfiái: Hit és egzisztencia: Tanulmány Søren Kierkegaard hitfelfogásáról (L’Harmattan 2001); Geist und Unsterblichkeit: Grundprobleme der Religionsphilosophie und Eschatologie im Denken Søren Kierkegaards (Walter de Gruyter 2015); Paradoxes of Existence: Contributions to Kierkegaard Research (L’Harmattan 2016). Legutóbb a MAFE-könyvsorozat első köteteként jelent meg A kinyilatkoztatás metafizikája. Tanulmány Schelling első berlini kollégiumáról (BCE, 2022). c. munkája.

 

Hidas Zoltán (felelős szerkesztő): a Pázmány Péter Katolikus Egyetem intézet- és tanszékvezető professzora, tudományos dékánhelyettese; az Universität Erfurt magántanára.

Kutatási területei: társadalomfilozófia, kultúraelmélet, szociológiatörténet, vallásszociológia.

Néhány munkája: Entzauberte Geschichte. Max Weber und die Krise des Historismus (2004); Im Bann der Identität. Zur Soziologie unseres Selbstverständnisses (2014); Törékeny értelemvilágaink. A világalakítás rendje és szabadsága (2018).

 

Vassányi Miklós (felelős szerkesztő) a Károli Gáspár Református Egyetem oktatója. Filozófiai doktori értekezését a világlélek fogalmának schellingi recepciójáról írta (Leuven), történettudományi doktori értekezését Hitvalló Szent Maximosz teológiájáról (ELTE). Kutatási területei a filozófiatörténet, metafizika, vallásfilozófia, természetfilozófia; amerikai őslakók történeti etnográfiája.

Néhány munkája: Anima mundi. The Rise of the World Soul Theory in Modern German Philosophy (2011); Johannes Scottus Eriugena: A természetekről I. (bevezetés, fordítás, jegyzetek, 2015); Hitvalló Szent Maximosz teológiája – Értelmezési kísérlet történeti összefüggésben (2017); Szellemhívók és áldozárokSámánság, istenképzetek, emberáldozat az inuit, azték és inka vallások írásos forrásaiban (2017); Past and Present Political Theology: Expanding the Canon (szerző és szerkesztő, 2020).

 

Paár Tamás (felelős szerkesztő) a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen szerzett PhD fokozatot a Politikaelméleti Doktori Iskolában.

A CEU vallástudományi központján belül működő Resuscitating the Metaphysics of Teleology című projektben posztdoktori asszisztens. Emellett a Pázmány Filozófia Tanszékén óraadó, valamint az Elpis folyóirat szerkesztője.

 

 

 

Hoppál Bulcsú (szerkesztő munkatárs) a Budapesti Corvinus egyetem docense. Kutatási területe a vallásfilozófia, vallástudományi metodológiák, filozófiai antropológia, kultúratudomány. Számos külföldi egyetemen tanult kutatott Dél-Amerikától Európáig. Doktori értekezését a filozófiai teológia terén írta és védte meg 2013-ban. A Magyar Vallástudományi Társaság alelnöke, számos szakmai kitüntetés birtokosa.

Publikációi közül kiemelkedik az általa szerkesztett Theories and Trends in Religions and in the Study of Religion: Selected Papers of the 10th Conference of the European Association for the Study of Religions (2015), , az ugyancsak szerkesztőként és szerzőként jegyzett New Movements in Religion: Theories and Trends : 10th Conference of the European Association for the Study of Religions (2011), valamint az Áldozat és ima c. kötet (szerk. Hoppál Bulcsú, Szilágyi, Zsolt, Vassányi, Miklós (2011).