Könyvajánló

Walter Brugger (szerk.)
Mezei Balázs (szerk.)
FILOZÓFIAI LEXIKON

A filozófiatudomány fogalmait egybegyűjtő és magyarázó lexikon, a maga sajátosságával páratlan a magyar nyelvű tudományos szakirodalomban. Az utóbbi másfél évtizedben számos olyan kézikönyv jelent meg, amely pótolni igyekezett azt a hiányt, amit az egyoldalúan marxista filozófiai irodalom korábbi kizárólagossága okozott, mégsem akadt olyan kötet, amely a skolasztikus és a modern keresztény filozófiai gondolkodásról is objektív tájékoztatást adott volna.
Tovább…

Bánki Dezső (szerk.)
FILOZÓFIAI KISENCIKLOPÉDIA

A Nyugat filozófiáját és filozófusait bemutató Filozófiai Kisenciklopédia megjelenésével régi adósságot törleszt a magyar könyvkiadás. A filozófiát a közép- és felsőfokú oktatásban tanítók és tanulók, a filozófiával „csak úgy” ismerkedni vágyók hosszú évtizedeken át nélkülözni kényszerültek egy olyan, magyar nyelvű alapművet, mely ideológiai elfogultságoktól mentesen, szakmailag igényesen, mégis közérthetően szólt volna a filozófia alapvető kérdéseiről, fogalmairól és kiemelkedő művelőiről.
Tovább…

Pásztor Péter (főszerk.)
Egedy Gergely; Filep Tamás; Karácsony András; Király Miklós; Mezei Balázs; Pesti Sándor (szerk.)

MAGYAR POLITIKAI ENCIKLOPÉDIA

„A rendszerváltozás óta politikai vitáinkat gyakran meddővé teszi a fogalomhasználat átgondolatlansága és ellentmondásossága. Az értelmes közbeszéd lehetőségeit korlátozzák a marxizmustól öröklött, mindig is kérdéses nyelvi klisék. A Magyar politikai enciklopédia szerkesztői és több mint nyolcvan szerzője arra vállalkozott, hogy a hazai közéletben használatos fogalmakat megpróbálják sajátos történelmi tapasztalataink figyelembevételével, tágabb eszmetörténeti és mai érvénnyel meghatározni.”
Tovább…

Hitseker Mária (szerk.)
POLITIKAI FILOZÓFIÁK ENCIKLOPÉDIÁJA

Az angolszász világban klasszikusnak számító és most magyarul is megjelenő Blackwell enciklopédia a politikatörténet és -elmélet Szókratésztől Rawls-ig terjedő teljes színskáláját átfogja. Szerzői elfogultságoktól mentesen, szakmailag igényesen, mégis közérthetően tárgyalják a politikai gondolkodás kulcsfogalmait, megismertetnek a mai és múltbeli kiemelkedő politikai gondolkodók eszméivel, valamint ezek történelmi kialakulásának körülményeivel.
Tovább…

Boros Gábor (szerk.)
FILOZÓFIA

Az Akadémiai Kézikönyvek sorozat új tagja megkísérli dióhéjban elmondani az európai filozófia történetét. A kötet két részre tagolódik, az első történeti részben nagyobb lélegzetű történeti narratívával találkozik az olvasó, amelyben igyekszünk utalni az egyes korszakok filozófiájára ható valamennyi tényezőre, mégoly különösnek hassanak is ezek a mai kor elgondolásainak fényében.
Tovább…