A Magyar Filozófiai Enciklopédiáról

A Magyar Filozófiai Enciklopédia (MAFE) összetett kutatási projektum. Megvalósítása 2019-ben indult el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Tématerületi Kiválósági Programja támogatásával.

A következő évek során elvégzendő munka arra irányul, hogy létrejöjjön az eddigi legteljesebb magyar nyelvű filozófiai áttekintés, amely a magyar gyökerű gondolkodást elhelyezi a nyugati filozófiai hagyomány egészében. Ennek megfelelően az egyes szócikkek a hagyományos filozófiai terminusokat, személyneveket, irányzatokat éppúgy tartalmazzák, mint a magyar bölcselet kiválóságait, érdemleges törekvéseit. A MAFE szerzői korunk kiváló kutatói és tudósai. A projektum egyszerre történeti, akadémiai-egyetemi, kulturális-művelődési, illetve hazai és nemzetközi tudományos vonatkozású. 

Történetileg az a célja, hogy a magyar eredetű filozófiai gondolkodást annak teljes hagyományösszefüggésében tekintse át, ideértve és különös hangsúllyal a külföldön alkotó és a határon túli gondolkodókat is. Mind e szerzőkről, mind a klasszikusokról önálló kutatáson alapuló szócikkeket közlünk, amelyek korunk élvonalbeli tudományosságát tükrözik.
Az enciklopédia papíralapon fog megjelenni, kellő előkészítés után azonban interneten is elérhetővé kívánjuk tenni. Rövidített, kifejezetten a magyar szerzőkre és filozófiai-kulturális környezetükre összpontosító angol nyelvű változatot is tervezünk az egyik kiváló angol kiadó gondozásában. 

Mindennek akadémiai-egyetemi jelentősége van, amennyiben célja a tudományos életre és az egyetemi tanításra vonatkozó, tisztázó és összefoglaló tevékenység elvégzése. A jelen projektum nemcsak történeti áttekintésre törekszik, hanem a hazai és nemzetközi tudományos életre is hatással kíván lenni magas szintű, elfogulatlan, a torzításokat lehetőleg kiküszöbölő munkájával. 

Kulturális-művelődési jelentősége elsődleges. Noha a filozófia mint alaptudomány ma már az egész világon veszélybe került, sőt különböző címkék alatt újabb és újabb lekicsinylő felfogások jelennek meg, idehaza még mindig jelentőséggel bír az, hogy egyetemi hallgatók milyen filozófiaoktatásban részesülnek. Ezen keresztül tanulmányaik és felfogásuk egészét, tanári pályán pedig pedagógiai tevékenységüket is jelentősen befolyásolja a kiegyensúlyozott, valóság- és igazságelvű filozófia befogadása.

Végül mindennek tudományos jelentősége van itthon és külföldön egyaránt. Idehaza a filozófiában érvényt kell szerezni a valóság- és igazságelvű gondolkodásnak, az elmélyült, felelős, etikus és tudományhű munkának. Nemzetközi jelentésű ez a munka, mert a nagyszabású és kiemelkedő eredményeket hozó, magyar gyökerű filozófiai gondolkodást összefoglalóan dolgozza fel és ennek eredményét angol nyelven is közreadja. 

Összefoglalóan: A MAFE a jelzett területeken keresztül a magyar tudományosság, felsőoktatás, köz- és magánélet egészét meghatározó munkát kíván elvégezni. Valóban enciklopédia, azaz „körkörös tanulmányi rendszer”, amelynek elemei a következőképpen vázolhatók fel:

Az egyes elemek felsorolása:

  1. A MAFE tudományos kézikönyvének megalkotása (majd külön angol fordításban rövidített és kiegészített változata). 
  2. A MAFE-hoz tartozó kiadványok megjelentetése (magyarul, angolul; itt jogi kérdéseket kell még tisztázni);
  3. A MAFE munkaközösségének műhelytalálkozói, amelyek neve Magyar Filozófiai Szimpózium. A Magyar Filozófiai Enciklopédia szerkesztőbizottsága egyben a Szimpózium szervezője is, amelyet hazai és nemzetközi részvétellel kívánunk megrendezni több alkalommal, magyar és angol nyelven. 
  4. A Szimpóziumhoz kapcsolva egyes hazai és határontúli egyetemek filozófiai intézeteinek bemutatása, kapcsolatok létesítése hazai és nemzetközi (határontúli, európai és interkontinentális) viszonylatban.