Mi a MAFE?

A Magyar Filozófiai Enciklopédia (MAFE) összetett kutatási projektum. Megvalósítása 2019-ben indult el a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap Tématerületi Kiválósági Programja támogatásával.

A következő évek során elvégzendő munka arra irányul, hogy létrejöjjön az eddigi legteljesebb magyar nyelvű filozófiai áttekintés, amely a magyar gyökerű gondolkodást elhelyezi a nyugati filozófiai hagyomány egészében. Ennek megfelelően az egyes szócikkek a hagyományos filozófiai terminusokat, személyneveket, irányzatokat éppúgy tartalmazzák, mint a magyar bölcselet kiválóságait, érdemleges törekvéseit. A MAFE szerzői korunk kiváló kutatói és tudósai. A projektum egyszerre történeti, akadémiai-egyetemi, kulturális-művelődési, illetve hazai és nemzetközi tudományos vonatkozású.